Jutové vrecia

Popis produktu

Klasickou surovinou na výrobu vriec je juta. Je to prírodný materiál, ktorý svojimi vlastnosťami dlhé desaťročia bol predurčený na balenie rôznych, hlavne poľnohospodárskych produktov. Juta sa pestuje a spracováva hlavne v Indii a v menšom objeme aj v susedných krajinách. Na balenie hlavne potravinárskych výrobkov však boli jutové vrecia nahradené vrecami z polypropylénu, hlavne kvôli nižšej cene a ľahšej dostupnosti v Európe.

Jutové vrecia však majú svoju nezastupiteľnú funkciu hlavne pri živelných pohromách ako sú povodne a záplavy na budovanie dočasných zábran pred vodou a na spevňovanie násypov a hrádzí pri záplavách.

Použitie

Po naplnení pieskom sú najlepšou bariérou proti pretekajúcej aj presakujúcej vode.

Špecifikácia
Po naplnení pieskom sú najlepšou bariérou proti pretekajúcej aj presakujúcej vode, pretože prírodný materiál – juta nasiakne vodou, naboptná a vrece sa stane na dlhú dobu výbornou ochranou. Nie nepodstatný je aj fakt, že jutové vrecia ako prírodný materiál aj po prípadnom ponechaní na miestach nasadenia sa po čase rozpadnú a nezaťažujú tak životné prostredie.
Rozmery

Jutové vrecia sa vyrábajú v rôznych rozmeroch, dlhoročnými skúsenosťami však boli ako najvhodnejšie vybrané rozmery:

  • 55x95 cm a 50x80 cm.
Máte záujem o cenovú ponuku?
Chcete zaslať objednávku? Vyplňte nižšie uvedený formulár.

Vyberte si
vyplňte prosím požadované údaje
vyplňte prosím požadované údaje
vyplňte prosím požadované údaje
vyplňte prosím požadované údaje
vyplňte prosím požadované údaje