EUROTEX AS, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu s obalovými materiálmi od r. 1991.

Jedná sa o stabilnú slovenskú spoločnosť s priehľadnou majetkovou štruktúrou. Napriek mnohým výkyvom v ekonomike sa vždy dokázala vysporiadať   s ťažkosťami a problémami. Dokázala si vybudovať pevné postavenie na trhu a seriózne meno medzi svojimi obchodnými partnerami.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

EUROTEX AS, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu s obalovými materiálmi od r. 1991. 

Od svojho vzniku sa zapodieva obchodovaním s ľanárskymi surovinami, ľanovými motúzmi, polypropylénovými, rašlovými - sieťovými a jutovými vrecami, veľkoobjemovými vakmi BIG-BAG a ďaľšími podobnými výrobkami. Medzi hlavných odberateľov patrí poľnohospodársky a potravinársky sektor, mlyny, výrobne krmných zmesí, sladovne, uhoľné sklady, verejná správa atď. Samozrejme že naše obalové materiály, vrecia a veľkoobjemové vaky nachádzajú uplatnenie aj v iných oblastiach národného hospodárstva. Zabezpečujeme dodávky protipovodňových jutových a polypropylénových vriec na plnenie pieskom, vriec na separovaný zber komunálneho odpadu.

Portfoólio našich výrobkov dopĺňajú polypropylénové a jutové motúzy, úväzky v rôznych dĺžkach na zaväzovanie vriec, uväzovanie stromkov, viniča a pod.    Pre stavebníctvo a vodoinštalatérske firmy dodávame inštalatérske konope, tesniace povrazce - temovacie lano na utesňovanie kanalizačných potrubí.

Nemalou mierou sa na našom obrate podieľa export do viacerých štátov Európy.

Českej republike spolupracujeme s partnerskou firmou EUROTEX AG, s.r.o.. Pre viac informácií pre objednávky do ČR kontaktujte nás.

Dúfame, že informácie na tejto našej stránke napomôžu našim stálym ako aj potencionálnym novým odberateľom zorientovať sa v danej problematike a nájdeniu si správneho, spoľahlivého obchodného partnera a dodávateľa.
 
Veríme, že prejavený záujem o našu spoločnosť a naše výrobky prinesie spokojnosť mnohým odberateľom. Tešíme sa na spoluprácu, preto nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKTUJTE NÁS

Váš spoľahlivý dodávateľ obalov.